SSP Sydøst, Bagterpskolen

SSP Kontaktlærer: Christian Hvarre, mail: christian.hvarre@skolekom.dk

Politiets SSP koordinator: Peer Jensen, mail: pje019@politi.dk Tlf. 51432581

Politiets kontakt vedr. skolepatrulje ol.:

SSP Ungdomskonsulent: Mads Hardahl-Haugaard, mail: mads.hardahl-haugaard@hjoerring.dk Tlf. 41936824