SSP Udvalget

SSP- Udvalget er det strategisk styrende og koordinerende øverste led i kommunens SSP organisation. Udvalget arbejder ikke med enkeltsager. SSP samarbejdet er forankret hos Kommunen i Børne- familieområdet, under PPR. Camilla Le Dous er leder for PPR inc. SSP.

SSP- Udvalgets formål er at sikre at der findes planer og indsatser der forebygger ungdomskriminalitet samt forebyggelse af unges uhensigtsmæssige forbrug af rusmidler.
SSP- Udvalget refererer til Lokalrådet for Hjørring Kommune.

To Politikere fra Børne- Skole og Uddannelsesudvalget er henholdsvis formand og næstformand i Udvalget: 

Er endnu ikke udpeget efter Kommunalvalget i november 2017

Skolerne: Steen Rubæk

Politiet: Peer Jensen

Arbejdsmarkedsområdet: Britt Manniche

Børne- og Familieområdet: Camilla Le Dous, Mads Haugaard, Anders Høngaard, Mikael Thirup